Welkom op de website van Amnesty International afdeling De Bilt.

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die zich sinds 1961 inzet voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty richt zich daarbij op het recht op leven en bescherming tegen marteling, op vrijheid van geweten en meningsuiting en tegen discriminatie. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en vrijheden; het voert actie om die tegen te gaan en te voorkomen.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente De Bilt (Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek). We zetten ons in voor de verbetering van de mensenrechten in de wereld. Onze groep bestaat al sinds 1974.

 

Wat doen wij?

Wij nemen deel aan de landelijke acties en campagnes van Amnesty International. We hebben vaak een stand in Maartensdijk, Bilthoven en De Bilt, met actiemateriaal en informatie. We verkopen producten van Amnesty: kaarsen, kaarten, T-shirts enz. We doen mee aan landelijke schrijfacties en we verzamelen handtekeningen. We hebben goede contacten met de plaatselijke kerken en scholen voor Basis- en Voortgezet onderwijs. Ook organiseren we in onze gemeente de landelijke collecte voor Amnesty International. Op 10 december, de dag van de Rechten van de Mens, doen wij mee aan een (landelijke) actie.